Evropská
    unie,
    Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Zpět na seznam modulů ↑ Otevřená Data

Co jsou otevřená data

online kurz

předpokládaná doba studia kurzu 2,5 hod.

Přínosy kurzu

Tento kurz vám přinese:

 • základní znalosti v oblasti otevřených dat včetně přehledu v příslušné legislativě,
 • předpoklady pro další vzdělávání v pokročilejších a specifičtěji zaměřených kurzech,
 • dobrou startovní pozici pro samostudium dalších zdrojů v oblasti otevřených dat.

Kurz nevyžaduje žádné speciální předběžné IT znalosti.

Propojení s dalšími vzdělávacími aktivitami a zdroji

Tento kurz:

Konec modulu

Pokračujte prosím na následující modul.