Prezenční vzdělávání v oblasti otevřených dat

Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid-19. Z tohoto důvodu jsou prezenční školení pozastavena nebo převedena do on-line podoby.

Základní informace


Školení "Úvod do otevřených dat"

Anotace

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený pohled na celou oblast otevřených dat a vytvořit tak nezbytný základ pro další specializovaná školení.

Volitelným doplňkem školení je workshop zaměřený na praktické seznámení s tvorbou publikačního plánu.

Konání školení

 • Termíny jsou určovány na základě zájmu prostřednictvím poptávkového formuláře.
 • V případě školení pořádaného MV ČR bude termín určen MV ČR.
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti.
 • Školení je plánováno na 5 hodin + 2 hodiny na volitelný workshop

Obsah školení

 1. Co jsou otevřená data
  • Pojmy, přínosy a možnosti využití.
  • Otevřená data v architektuře veřejné správy ČR, v EU a ve světě
  • Strategické dokumenty, legislativa.
 2. Publikační plán a publikace dat
  • Implementace otevřených dat v organizaci
  • Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
  • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 3. Volitelný workshop
  • Účastníci si v malých skupinkách prakticky vyzkouší postupy při tvorbě publikačního plánu.
  • Workshop může být zaměřen na publikační plán poptávající organizace.

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují
 • pracovníky oddělení informatiky
 • pracovníky z tiskového odboru

Školení "Zpracování a vizualizace otevřených dat"

Anotace

V rámci školení se ponoříme do světa dat a na konkrétních datových sadách si vyzkoušíme jejich vyčištění, zpracování i typy vizualizací. Postupně se seznámíme s tím, kde data vyhledat, jaké typy dat jsou vhodné pro jednotlivé vizualizace a zejména jak data transformovat do konkrétních výstupů. Po absolvování kurzu budete znát základy práce s různými vizualizačními nástroji a měli byste být schopni je začít používat ve své každodenní praxi.

Konání školení

 • Aktuální termín: zatím nestanoven
 • Školení je plánováno na 7 hodin včetně 1h přestávky. Plánovaný začátek školení je 9:00 a konec v 16:00.

Obsah školení

 • Teoretická část - otevřená data, zdroje dat, postup zpracování dat, datová vizualizace
 • Základy práce v RawGraphs
 • Základy práce v PowerBI
 • Základy práce v Google Data Studio
 • Automatizace aktualizací dat pomocí Python
 • Práce s prostorovými daty v QGIS
 • Příklady a dobrá praxe při propagaci dat

Školení je určeno primárně pro

 • pracovníky datových a analytických oddělení a datových analytiků
 • správce a zpracovatele otevřených dat
 • kohokoliv kdo má zájem zpracovávat nebo vizualizovat data