Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o využití agendových informačních systémů z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Norma specifikuje způsob publikace na stupni otevřenosti 3* a 5* ve formátu JSON-LD.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady.

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků uvedených v poli položky. Každý prvek v poli sestává z následujících nepovinných vlastností:

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Prvky

Vlastnost ais
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^agendový-informační-systém/[0-9]+$
Popis
Určuje agendový informační systém využitý při dané působnosti v agendě a v dané činnosti v rámci této agendy.
Příklad
"agendový-informační-systém/6500"
Význam

Vlastnost ais je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Využívá agendový informační systém následovně:

Využití agendového informačního systému v působnostiVyužívá agendový informační systémAgendový informační systém

Vlastnost působnost
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^působnost/A[0-9]+/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje působnost v agendě, v rámci které příslušný orgán veřejné moci při výkonu dané činnosti využívá daný agendový informační systém.
Příklad
"působnost/A1046/12345678-1"
Význam

Vlastnost působnost je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je využitím v rámci působnosti následovně:

Využití agendového informačního systému v působnostiJe využitím v rámci působnostiPůsobnost v agendě

Vlastnost činnost
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^činnost/A[0-9]+/CR[0-9]+$
Popis
Určuje činnost, pro jejíž výkon v dané působnosti využívá orgán veřejné moci daný agendový informační systém.
Příklad
"činnost/A1046/CR6072"
Význam

Vlastnost činnost je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je využitím v rámci činnosti následovně:

Využití agendového informačního systému v působnostiJe využitím v rámci činnostiČinnost

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

  RDF vlastnosti

  Ukázky práce s RDF distribucí

  V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

  Ukázky SPARQL dotazů nad typem Využití agendového informačního systému v působnosti

  Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Využití agendového informačního systému v působnosti. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Využití agendového informačního systému v působnosti, pro které jejich vlastnost Využívá agendový informační systém nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Využití agendového informačního systému v působnosti, pro které jejich vlastnost Je využitím v rámci působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Využití agendového informačního systému v působnosti, pro které jejich vlastnost Je využitím v rámci činnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.