Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování faktur.

Úvod

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro veřejňování faktur. Norma je ilustrována příklady dat ve formátech CSV [[!rfc4180]], JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]].

Přehled

Diagram datového modelu faktur
Diagram datového modelu faktur

Faktury

Položky faktury

Jednotlivé položky na faktuře.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis faktur. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Faktura

Tato třída reprezentuje samotnou zveřejněnou fakturu.

Identifikátor

Vlastnost
id
Typ
Řetězec
Jméno
Id
Popis
Jednoznačný identifikátor faktury. Buď pocházející z účetního systému nebo např. UUID [[rfc4122]].
Příklad
bc81c7e2-6971-4553-a4f8-47754eec9365

Typ transakce

Vlastnost
typ_transakce
Typ
Řetězec
Jméno
Typ transakce
Popis
Popis typu transakce.
Příklad
Přijaté faktury, Jiné přijaté platby, Vystavené faktury

Částka bez DPH

Vlastnost
částka_bez_dph
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Částka bez DPH
Popis
Částka v Kč bez DPH. Oddělovačem desetinných míst je tečka.
Příklad
123.56

Částka s DPH

Vlastnost
částka_s_dph
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Částka s DPH
Popis
Částka v Kč s DPH. Oddělovačem desetinných míst je tečka.
Příklad
123.56

Částka uhrazená

Vlastnost
částka_uhrazená
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Částka uhrazená v Kč
Popis
Částka v Kč, která za fakturu odešla z účtu odběratele. V případě, že byla faktura zaplacena na vícekrát, je to součet částek.
Příklad
124.50

Částka celkem devizy

Vlastnost
částka_celkem_devizy
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Celková částka na faktuře v cizí měně.
Popis
Celková částka na faktuře v cizí měně.
Příklad
124.50

Měna devizy

Je třeba použít číselník měn z EU Vocabularies. Nejlépe URL, nebo alespoň ISO 4217 [[ISO4217]].

Vlastnost
částka_celkem_měna
Typ
Řetězec
Jméno
Měna devízy
Popis
Měna částky částka_celkem_devizy, 3-písmenný, ISO 4217 formát [[ISO4217]].
Příklad
CZK

Datum úhrady

Vlastnost
datum_úhrady
Typ
Datum
Jméno
Datum úhrady
Popis
Datum úhrady faktury.
Příklad
2019-01-01

Datum vystavení

Vlastnost
datum_vystavení
Typ
Datum
Jméno
Datum vystavení
Popis
Datum vystavení faktury.
Příklad
2019-02-01

Datum splatnosti

Vlastnost
datum_splatnosti
Typ
Datum
Jméno
Datum splatnosti
Popis
Datum splatnosti faktury.
Příklad
2019-03-01

Datum přijetí

Vlastnost
datum_přijetí
Typ
Datum
Jméno
Datum přijetí
Popis
Datum přijetí faktury odběratelem.
Příklad
2019-04-01

Datum plnění

Vlastnost
datum_plnění
Typ
Datum
Jméno
Datum plnění
Popis
Datum zdanitelného plnění.
Příklad
2019-03-01

Identifikátor dodavatele

Vlastnost
identifikátor_dodavatele
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor dodavatele
Popis
Identifikátor faktury přidělený příjemcem plnění (např. variabilní symbol).
Příklad
1357991132

Identifikátor odběratele

Vlastnost
identifikátor_odběratele
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor odběratele
Popis
Identifikátor faktury přidělený odběratelem plnění.
Příklad
991387354919

Účel platby

Vlastnost
účel_platby
Typ
Řetězec
Jméno
Účel platby
Popis
Účel platby.
Příklad
Rekonstrukce chodníku

URL faktury ke stažení

Vlastnost
url
Typ
URL
Jméno
URL faktury ke stažení
Popis
URL faktury ke stažení.
Příklad
https://doklady.cz/faktury/1234

Identifikátor smlouvy

Bylo by vhodnější jako identifikátor smlouvy (a id obecně) použít IRI/URL - to je globálně jednoznačné.

Vlastnost
identifikátor_smlouvy
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor smlouvy
Popis
Identifikátor smlouvy.
Příklad
AA-1564896489

Vazba: Kapitola rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
kapitola_rozpočtu
Typ
Kapitola rozpočtu
Jméno
Kapitola rozpočtu
Popis
Kapitola rozpočtu.

Vazba: Dodavatel

Vazba
dodavatel
Typ
Osoba
Jméno
Dodavatel
Popis
Dodavatel plnění.

Vazba: Odběratel

Vazba
odběratel
Typ
Osoba
Jméno
Odběratel
Popis
Odběratel plnění.

Osoba

Tato třída reprezentuje dodavatele a odběratele.

Název

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název
Popis
Název dodavatele či odběratele.
Příklad
Ministerstvo zdravotnictví

Země

Je třeba použít číselník zemí z EU Vocabularies. Nejlépe URL, nebo alespoň ISO 3166-1 α-3

Vlastnost
země
Typ
Řetězec
Jméno
Země
Popis
Země původu dodavatele či odběratele.
Příklad
CZE

IČO

Vlastnost
ičo
Typ
Řetězec
Jméno
IČO
Popis
IČO dodavatele či odběratele.
Příklad
00024341

Položka faktury

Tato třída reprezentuje položku faktury.

Název položky

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název položky
Popis
Název položky.
Příklad
Kancelářské potřeby

Množství

Vlastnost
množství
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Množství
Popis
Množství položky vyjádřené číselně.
Příklad
42

Množstevní jednotka

Měl by být použit číselník UN/CEFACT Common Codes

Vlastnost
množstevní_jednotka
Typ
Řetězec
Jméno
Množstevní jednotka
Popis
Množstevní jednotka.
Příklad
42

Částka bez DPH v Kč za jednotku

Vlastnost
částka_bez_dph_jednotka
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Částka v Kč bez DPH za jednotku
Popis
Částka v Kč bez DPH za jednotku.
Příklad
123.56

Částka bez DPH za jednotky celkem

Vlastnost
částka_bez_dph_celkem
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Částka v Kč bez DPH za jednotky celkem
Popis
Částka v Kč bez DPH za jednotky celkem.
Příklad
123.56

Sazba DPH

Vlastnost
sazba_dph
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Sazba DPH
Popis
Multiplikátor, kterým po vynásobení částky bez DPH vznikne částka s DPH. Tedy pro DPH 21% to bude 1.21.
Příklad
1.21

Vazba: Faktura

Lepší id faktury by bylo URL - je globálně jednoznačné, nemusím hledat "ten druhý soubor".

Vazba
faktura
Typ
Faktura
Jméno
Faktura
Popis
Jedinečný identifikátor faktury.

Vazba: Položka rozpočtu

Vazba
položka_rozpočtu
Typ
Položka rozpočtu
Jméno
Položka rozpočtu
Popis
Položka rozpočtu.

Kapitola rozpočtu

Tato třída reprezentuje kapitolu rozpočtu.

Číslo kapitoly rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
číslo
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo kapitoly rozpočtu
Popis
Číslo kapitoly rozpočtu.
Příklad
303

Název kapitoly rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název kapitoly rozpočtu
Popis
Název kapitoly rozpočtu.
Příklad
Senát Parlamentu

Položka rozpočtu

Tato třída reprezentuje položku rozpočtu.

Číslo položky rozpočtu

Položky rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
číslo
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo položky rozpočtu
Popis
Číslo položky rozpočtu.
Příklad
1111

Název položky rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název položky rozpočtu
Popis
Název položky rozpočtu.
Příklad
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci