Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování adres. Je navržena jako sdílená norma pro použití v dalších specifických otevřených formálních normách. Norma je ilustrována příklady dat ve formátech CSV [[rfc4180]], JSON [[ECMA-404]] a XML [[xml]].

Specifikace

V této sekci jsou definovány vlastnosti adresy. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

V České republice funguje od roku 2012 základní registr obsahující identifikátory pro, mimo jiné, všechna adresní místa. Je to Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) spravovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). Pro specifikaci konkrétního adresního místa v České republice se tedy vždy použije IRI adresního místa z tohoto registru, např. https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/16135661. Tato IRI jsou specifikována Metadatovým profilem ČR verze 4.0. Jakákoliv jiná reprezentace konkrétního adresního místa v České republice není doporučená. Další vlastnosti v této normě pak slouží pro reprezentaci neúplných adres, adres mimo Českou republiku či doplňujících údajů.

Adresa

Poštovní nebo elektronická adresa organizace, osoby, místa nebo události.

Budova

Vlastnost
budova
Typ
Řetězec
Jméno
Budova
Popis
Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
Příklad
HD Gate

Číslo domovní

Vlastnost
číslo_domovní
Typ
Celé číslo
Jméno
Číslo domovní
Popis
Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
Příklad
12

Číslo orientační

Vlastnost
číslo_orientační
Typ
Celé číslo
Jméno
Číslo orientační
Popis
Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
Příklad
1

IRI adresního místa

Vlastnost
iri_adresního_místa
Typ
URL
Jméno
Adresní místo
Popis
IRI adresního místa
Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/16135661

IRI části obce

Vlastnost
iri_části_obce
Typ
URL
Jméno
Část obce
Popis
IRI části obce
Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/cast-obce/40151

IRI kraje

Vlastnost
iri_kraje
Typ
URL
Jméno
Kraj dle rozdělení z roku 1960
Popis
IRI kraje
Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/kraj-1960/31

IRI obce

Vlastnost
iri_obce
Typ
URL
Jméno
Obec
Popis
IRI obce
Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/obec/502235

IRI okresu

Vlastnost
iri_okresu
Typ
URL
Jméno
Okres
Popis
IRI okresu
Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/okres/3209

IRI prvku

Vlastnost
iri_rúian
Typ
URL
Jméno
Prvek z registru RÚIAN
Popis
IRI prvku v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí - bez rozlišení typu.
Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/parcela/17099648010

Místnost

Vlastnost
místnost
Typ
Řetězec
Jméno
Místnost
Popis
Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
Příklad
Místnost 4001

Název městského obvodu

Vlastnost
momc
Typ
Řetězec
Jméno
název městského obvodu
Popis
Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
Příklad
Horní Datová 1 - Drahotín

Název městského obvodu Prahy

Vlastnost
mop
Typ
Řetězec
Jméno
název městského obvodu Prahy
Popis
Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
Příklad
Praha 8

Název části obce

Vlastnost
název_části_obce
Typ
Řetězec
Jméno
Název části obce
Popis
Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
Příklad
Žižkov

Název kraje

Vlastnost
název_kraje
Typ
Řetězec
Jméno
Název kraje
Popis
Název kraje.
Příklad
Plzeňský kraj

Název obce

Vlastnost
název_obce
Typ
Řetězec
Jméno
Název obce
Popis
Název obce.
Příklad
Horní Datová

Název okresu

Vlastnost
název_okresu
Typ
Řetězec
Jméno
Název okresu
Popis
Název okresu.
Příklad
Plzeň-sever

Název ulice

Vlastnost
název_ulice
Typ
Řetězec
Jméno
Název ulice
Popis
Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
Příklad
Hlavní

Patro

Vlastnost
patro
Typ
Řetězec
Jméno
Patro
Popis
Číslo patra nebo jiné označení patra.
Příklad
4.patro

PSČ

Vlastnost
psč
Typ
Řetězec
Jméno
PSČ
Popis
Poštovní směrovací číslo.
Příklad
33101

Text adresy

Vlastnost
text
Typ
Řetězec
Jméno
Text adresy
Popis
Celá adresa jako jeden řetězec.
Příklad
Plzeňská 285, 33101, Plasy

Typ stavebního objektu

Vlastnost
typ_stavebního_objektu
Typ
Řetězec
Jméno
Typ stavebního objektu
Popis
Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p. - číslo popisné stavebního objektu č.ev. - číslo evidenční stavebního objektu.
Příklad
č.ev.

Znak čísla orientačního

Vlastnost
znak_čísla_orientačního
Typ
Řetězec
Jméno
Znak čísla orientačního
Popis
Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
Příklad
a

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace adresy v různých formátech a v různých úrovních detailu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb. Pro formáty JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]] jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[xmlschema11-1]]. Lze také použít zápis v CSV. Soubor v CSV [[!rfc4180]] je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[tabular-data-primer]].

Pokud je adresa použita v rámci jiného datového standardu, tak se jména sloupců v CSV tabulce tvoří názvy atributů. Zanořování je řešeno spojením názvu entity z jiného standardu, například adresa_sídla, a z názvu atributu adresy jejich spojením pomocí znaku podtržítka _, například adresa_sídla_psč.

Přímé určení adresy

Jedná se o nejčistší způsob určení adresy v České republice pomocí IRI příslušného adresního místa v RÚIAN.

K souboru CSV je třeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[tabular-data-primer]]. Například pokud se CSV soubor jmenuje 0.csv, je s ním publikován i metadatový soubor 0.csv-metadata.json:

Jednoduchá adresa s přidanými vlastními atributy

Pokud publikovaná data ještě nejsou propojena s registrem RÚIAN, než se tak stane, lze data publikovat i nedoporučovaným postupem po položkách, které ale duplikují autoritativní informace dostupné v RÚIAN a mohou být zdrojem chyb. Do schématu si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech je přidán atribut poznámka.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr adresy, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]). V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné si nadefinovat celé nové XML schéma, které by vycházelo ze zde uvedeného základního XML schématu.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadatový popsiek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Komplexní adresa

Adresy mohou obsahovat různé množství informací. Některé mohou být velice detailní.

A opět je k souboru CSV potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]: