Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování adres. Je navržena jako sdílená norma pro použití v dalších specifických otevřených formálních normách. Ukazuje, jak reprezentovat informace o oznámeních, vystavených dokumentech, publikujících organizacích a další. Norma je ilustrována příklady dat ve formátech CSV [[!rfc4180]], JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]].

Specifikace

V této sekci jsou definovány vlastnosti adresy. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Adresa

Poštovní nebo elektronická adresa organizace, osoby, místa nebo události.

Budova

Vlastnost
budova
Typ
Řetězec
Jméno
Budova
Popis
Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
Příklad
HD Gate

Číslo domovní

Vlastnost
číslo_domovní
Typ
Celé číslo
Jméno
Číslo domovní
Popis
Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
Příklad
12

Číslo orientační

Vlastnost
číslo_orientační
Typ
Celé číslo
Jméno
Číslo orientační
Popis
Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
Příklad
1

Email

Vlastnost
email
Typ
Řetězec
Jméno
Email
Popis
Kontaktní email
Příklad
info@example.com

Kód adresního místa

Vlastnost
kód_adm
Typ
Celé číslo
Jméno
Kód adresního místa
Popis
ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
Příklad
696285

Kód části obce

Vlastnost
kód_části_obce
Typ
Řetězec
Jméno
Kód části obce
Popis
Kód části obce vedené v RÚIAN.
Příklad
121533

Kód kraje

Vlastnost
kód_kraje
Typ
Řetězec
Jméno
Kód kraje
Popis
Kraj - NUTS 3 kód.
Příklad
CZ032

Kód obce

Vlastnost
kód_obce
Typ
Řetězec
Jméno
Kód obce
Popis
Obec - LAU 2 kód.
Příklad
CZ0325, 559351

Kód okresu

Vlastnost
kód_okresu
Typ
Řetězec
Jméno
Kód okresu
Popis
Okres - LAU 1 kód.
Příklad
CZ032

Kód prvku

Vlastnost
kód_rúian
Typ
Celé číslo
Jméno
Kód prvku
Popis
ID v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
Příklad
696285

Místnost

Vlastnost
místnost
Typ
Řetězec
Jméno
Místnost
Popis
Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
Příklad
Místnost 4001

Název městského obvodu

Vlastnost
momc
Typ
Řetězec
Jméno
název městského obvodu
Popis
Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
Příklad
Horní Datová 1 - Drahotín

Název městského obvodu Prahy

Vlastnost
mop
Typ
Řetězec
Jméno
název městského obvodu Prahy
Popis
Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
Příklad
Praha 8

Název části obce

Vlastnost
název_části_obce
Typ
Řetězec
Jméno
Název části obce
Popis
Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
Příklad
Žižkov

Název kraje

Vlastnost
název_kraje
Typ
Řetězec
Jméno
Název kraje
Popis
Název kraje.
Příklad
Plzeňský kraj

Název obce

Vlastnost
název_obce
Typ
Řetězec
Jméno
Název obce
Popis
Název obce.
Příklad
Horní Datová

Název okresu

Vlastnost
název_okresu
Typ
Řetězec
Jméno
Název okresu
Popis
Název okresu.
Příklad
Plzeň-sever

Název ulice

Vlastnost
název_ulice
Typ
Řetězec
Jméno
Název ulice
Popis
Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
Příklad
Hlavní

Patro

Vlastnost
patro
Typ
Řetězec
Jméno
Patro
Popis
Číslo patra nebo jiné označení patra.
Příklad
4.patro

PSČ

Vlastnost
psč
Typ
Řetězec
Jméno
PSČ
Popis
Poštovní směrovací číslo.
Příklad
33101

Text adresy

Vlastnost
text
Typ
Řetězec
Jméno
Text adresy
Popis
Celá adresa jako jeden řetězec.
Příklad
Plzeňská 285, 33101, Plasy

Typ prvku

Vlastnost
typ_rúian
Typ
Řetězec
Jméno
Typ prvku
Popis
Typ prvku v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
Příklad
696285

Typ stavebního objektu

Vlastnost
typ_so
Typ
Řetězec
Jméno
Typ stavebního objektu
Popis
Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p. - číslo popisné stavebního objektu č.ev. - číslo evidenční stavebního objektu.
Příklad
č.ev.

URL webové stránky

Vlastnost
url
Typ
Řetězec
Jméno
URL webové stránky
Popis
URL webové stránky
Příklad
https://priklad.cz

Znak čísla orientačního

Vlastnost
znak_čísla_orientačního
Typ
Řetězec
Jméno
Znak čísla orientačního
Popis
Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
Příklad
a

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace adresy v různých formátech a v různých úrovních detailu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb. Doporučenými formáty pro publikaci dat z úředních desek jsou JSON a XML, pro která jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[!json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[!xmlschema11-1]]. Lze také použít zápis v CSV. Soubor v CSV je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[!tabular-data-primer]].

Pokud je adresa použita v rámci jiného datového standardu, tak se jména sloupců v CSV tabulce tvoří názvy atributů. Zanořování je řešeno spojením názvu entity z jiného standardu, názvu adresa a z jejího atributu jejich spolením pomocí znaku podtržítka _, například organizace_adresa_psč.

Jednoduchá adresa

V XML musí být atributy seřazeny dle specifikace. V případě adresy je to dle abecedy:

K souboru CSV je třeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[tabular-data-primer]]. Například pokud se CSV soubor jmenuje adresa.csv, je s ním publikován i metadatový soubor adresa.csv-metadata.json:

Jednoduchá adresa s přidanými vlastními atributy

Do schématu si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech jsou nad rámec standardu přidán atribut poznámka.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr adresy, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]. V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné si nadefinovat celé nové XML xchéma, které by vycházelo ze zde uvedeného základního Schématu XML.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadatový popsiek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Komplexní adresa

Adresy mohou obsahovat různé množství informací. Některé mohou být velice detailní.

A opět je k souboru CSV potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]: