Práce s metadaty v Národním katalogu otevřených dat

Národní katalog otevřených dat (NKOD) je centrálním místem, kde jsou evidována metadata o veškerých otevřených datech poskytovaných veřejnou správou ČR. Katalogizační záznamy jsou strukturovány dle slovníku DCAT-AP.

V tomto Jupyter Notebooku ukazujeme možnosti práce s katalogizačními záznamy v NKOD prostřednictvím strojově zpracovatelného API.

Zdrojový kód tohoto Jupyter Notebooku lze stáhnout z GitHubu.

Konceptuální schéma DCAT-AP

Následující obrázek ukazuje konceptuální schéma DCAT-AP, ptodle kterého jsou katalogizační záznamy v NKOD strukturovány. Jeho detailní vysvětlení naleznete ve specifikaci DCAT-AP.

Konceptuální schéma DCAT-AP

Zpřístupnění dat z NKOD

Metadata jsou dostupná ve strojově čitelné podobě jako otevřená data ve dvou podobách - v podobě CSV souborů a v podobě datového modelu RDF.

Pro získání CSV podoby slouží 2 datové sady: Datové sady z Národního katalogu otevřených dat a Distribuce z Národního katalogu otevřených dat.

Pro získání RDF podoby slouží datová sada Národní katalog otevřených dat. RDF podoba je navržena dle principů otevřených propojených dat (angl. Linked Open Data, zkr. LOD). NKOD také nabízí veřejně dostupný SPARQL endpoint. SPARQL endpoint je webová služba, která přijímá dotazy v dotazovacím jazyku SPARQL a výsledky vrací buď v podobě tabulek serializovaných jako CSV, JSON nebo XML soubory nebo ve zvolené serializaci datového modelu RDF.

V tomto článku ukazujeme několik příkladů v dotazovacím jazyku SPARQL, které můžete využít pro strojové vyhledávání datových sad v NKOD a jejich distribucí. Prostřednictvím HTTPS GET/POST požadavků můžete na SPARQL endpoint zasílat SPARQL dotazy dle příkladů SPARQL dotazů uvedených níže. V případě SELECT dotazů jsou výsledkem tabulková data, která si můžete nechat vracet v různých formátech (CSV, XML, JSON, ...). Seznam možných formátů a způsob jak se na daný formát zeptat zjistíte pohledem na kód formulářového pole "Results Format" v uživatelském rozhraní SPARQL endpointu.

Alternativou je zprovoznit si vlastní lokální RDF úložiště a využít jeho vlastní SPARQL endpoint pro dotazování. Lze využít např. Apache Jena Fuseki nebo GraphDB. V Národním katalogu otevřených dat je potřeba získat odkazy ke stažení JSON-LD distribucí.

Pro spouštění SPARQL dotazů uvedených v tomto článku prostřednictvím prostřeí Jupyter Notebooks je nejprve nutno nastavit prostředí pro prácí s RDF a SPARQLem.

In [1]:
import sys
from gastrodon import RemoteEndpoint,QName,ttl,URIRef,inline
import pandas as pd
pd.options.display.width=120
pd.options.display.max_colwidth=100
In [2]:
prefixes=inline("""
  @prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
  @prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
""").graph
In [3]:
endpoint=RemoteEndpoint(
  "https://data.gov.cz/sparql"
  ,default_graph=""
  ,prefixes=prefixes
  ,base_uri=""
)

Následující dotaz vrátí seznam datových sad poskytovaných daným poskytovatelem (zde Ministerstvem vnitra ČR)

In [4]:
datasetyPoskytovatel=endpoint.select("""PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>

SELECT ?dataset ?datasetNazev
WHERE {
 ?dataset a dcat:Dataset ;
  dct:title ?datasetNazev ;
  dct:publisher ?poskytovatel .

 VALUES ?poskytovatel {<https://data.gov.cz/zdroj/ovm/00007064>}
}""")
datasetyPoskytovatel
Out[4]:
dataset datasetNazev
0 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-ks-... Komanditní společnost - Platný (Ostrava - 2010)
1 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-ust... Ústav - Platný (Praha - 2010)
2 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-osz... Organizační složka zahraniční nadace - Úplný (Praha - 2017)
3 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-ks-... Komanditní společnost - Úplný (Hradec Králové - 2014)
4 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-svj... Společenství vlastníků jednotek - Platný (Ústí nad Labem - 2016)
5 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zah... Zahraniční fyzická osoba - Platný (Brno - 2014)
6 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-vos... Veřejná obchodní společnost - Platný (Hradec Králové - 2018)
7 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-pob... Pobočný spolek - Úplný (Ostrava - 2015)
8 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-odb... Odborová organizace - Platný (Brno - 2011)
9 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-nad... Nadace - Platný (Ústí nad Labem - 2014)
10 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-evr... Evropská společnost - Úplný (Ostrava - 2015)
11 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-evr... Evropská společnost - Úplný (Plzeň - 2016)
12 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-spo... Spolek - Platný (Plzeň - 2016)
13 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Platný (Brno - 2016)
14 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-evr... Evropské hospodářské zájmové sdružení - Úplný (Praha - 2019)
15 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-vos... Veřejná obchodní společnost - Platný (Brno - 2011)
16 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-ks-... Komanditní společnost - Úplný (České Budějovice - 2017)
17 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-ust... Ústav - Úplný (České Budějovice - 2012)
18 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-osz... Odštěpný závod zahraniční právnické osoby - Platný (Ústí nad Labem - 2011)
19 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-ks-... Komanditní společnost - Úplný (Ústí nad Labem - 2017)
20 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-pri... Příspěvková organizace - Platný (Ostrava - 2012)
21 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Platný (Ústí nad Labem - 2015)
22 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-odb... Odborová organizace - Platný (České Budějovice - 2017)
23 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-sro... Společnost s ručením omezeným - Platný (Hradec Králové - 2016)
24 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-osz... Odštěpný závod zahraniční právnické osoby - Platný (Plzeň - 2009)
25 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-sro... Společnost s ručením omezeným - Úplný (Plzeň - 2014)
26 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-svj... Společenství vlastníků jednotek - Úplný (Praha - 2009)
27 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-nad... Nadační fond - Platný (Plzeň - 2017)
28 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-sro... Společnost s ručením omezeným - Platný (Ostrava - 2019)
29 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-evr... Evropská společnost - Úplný (Ústí nad Labem - 2013)
... ... ...
2559 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98514 Četnost dotazů na problematiku spadající do věcné působnosti odboru správních činností
2560 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98454 Katalog činností obcí a krajů
2561 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131973 ISoSS číselník - Standardizovaná jazyková zkouška
2562 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131839 ISoSS číselník - Cizí jazyk
2563 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131949 ISoSS číselník - Služební označení služebního místa
2564 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/942367 Datové prvky informačních systémů veřejné správy
2565 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188372 Smlouvy v Registru smluv
2566 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131957 ISoSS číselník - Služební úřady
2567 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98442 Dopravní informace
2568 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/254676116 Nestátní neziskové organizace ČR - archiv ze dne 01.09.2017
2569 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131831 ISoSS číselník - Úroveň znalosti cizího jazyka
2570 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98490 Přehled vybraných správních poplatků
2571 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/240415378 Nestátní neziskové organizace ČR - archiv ze dne 10.04.2015
2572 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154 Seznam datových schránek
2573 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98430 Databáze obcí
2574 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98526 Četnost událostí spadajících do agend odboru správních činností
2575 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131823 Obsazovaná služební místa
2576 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98478 Přehled kontrolních činností
2577 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/246534435 Nestátní neziskové organizace ČR - archiv ze dne 01.06.2017
2578 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131855 ISoSS číselník - Úroveň státní jazykové zkoušky
2579 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131847 ISoSS číselník - Obor služby
2580 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131863 ISoSS číselník - Služební označení služebního místa představeného
2581 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98466 Počet vydaných dokladů
2582 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/942388 Datové prvky informačních systémů veřejné správy
2583 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98502 ROS - Číselník právních forem
2584 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98321 Nestátní neziskové organizace ČR
2585 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/98372 Datové prvky informačních systémů veřejné správy
2586 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/670509643 Datové sady z Národního katalogu otevřených dat
2587 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/670509648 Distribuce z Národního katalogu otevřených dat
2588 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/670509543 Národní katalog otevřených dat

2589 rows × 2 columns

Ve výsledku vidíme pro každou datovou sadu její IRI a název. Pozor ale, IRI není odkazem do NKODu. Jedná se o identifikační IRI přiřazené datové sadě dle principů LOD. IRI jednak datovou sadu identifikuje a zároveň je dereferencovatelné, tj. prostřednictvím prototkolu HTTP/HTTPS lze přistoupit k datům o entitě. Data jsou poskytnuta v modelu RDF. URL odkaz na zobrazení katalogizačního záznamu v NKOD má tvar https://data.gov.cz/datová-sada?iri=[IRI], kde [IRI] je výše popsané IRI datové sady.

Další dotaz vrátí seznam datových sad opatřených daným klíčovým slovem ("registr práv a povinností")

In [5]:
datasetyKlíčovéSlovo=endpoint.select("""PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>

SELECT ?dataset ?datasetNazev
WHERE {
 ?dataset a dcat:Dataset ;
  dct:title ?datasetNazev ;
  dcat:keyword ?slovo .
 
 FILTER (STR(?slovo)="registr práv a povinností")
}""")
datasetyKlíčovéSlovo
Out[5]:
dataset datasetNazev
0 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/cf79f7477c758122a8d99891e66a9800 Číselník typů místních příslušností k subjektům
1 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/02925784ee989ac89fbb61d2e3b94c8e Úkony
2 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/9c73b802263c5e0ccf5542f10fbc35bb Agendy
3 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/527b4095146db54b65c9eca6b969b6ab Role
4 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/735d2f4f35c2493468ef682afd441418 Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů
5 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/663bce4f3fef2f95fed0328c0e335b0e Číselník typů rozhodnutí o schválení převodu působnosti
6 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/281575084358cb8be628b7cc66020c2c Číselník typů subjektů
7 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/77acdd8bb9c7bad994c58a9e4764c5a2 Číselník typů rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy
8 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/466dbfa43437d4847ea45b0b082aa80b Číselník typů činností
9 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/420dc4fe7034cdb75bb0d1baf2c357d3 Číselník elektronických forem úkonů
10 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/d5909cf2cc13053a05dc08137db28c75 Soukromoprávní uživatelé údajů
11 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/bd12cdfd7230a1824f649496a098121c Veřejnoprávní smlouvy
12 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/9266d4c27be3dc225502bac02fcbfaaf Číselník právních forem
13 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/af2fe6b148e4e3ff510d9251c0d9f9f8 Číselník typů datových schránek
14 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/08d39930aed7e224a765653a722b8f2c Oprávnění k přístupu k údajům
15 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/d31ca0af022cdc6584903f538c69b2d3 Subjekty a objekty údajů a jejich údaje
16 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/22c43540665f6e47482aeed94786b9d9 Převod úkonů v rámci působnosti
17 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/44a9d6abacd4d0e83a0694e74d028f51 Orgány veřejné moci
18 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/64f3831b09ab80f3cd731e2fe9ee7999 Převod činností v rámci působnosti
19 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/7ee91a644bf6da16a9f5c4f337163c0f Působnost v agendách
20 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/33f8a75fb7dcf5d2314ce667827d1350 Číselník států
21 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/4cdc3767e173806c2a7bb345459731a5 Kategorie orgánů veřejné moci

Další dotaz vrátí seznam datových sad s tématem "Vláda a veřejný sektor"

In [6]:
datasetyTéma=endpoint.select("""PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>

SELECT ?dataset ?datasetNazev
WHERE {
 ?dataset a dcat:Dataset ;
  dct:title ?datasetNazev ;
  dcat:theme ?tema .
 
 VALUES ?tema {<http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE>}
}""")
datasetyTéma
Out[6]:
dataset datasetNazev
0 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/mpo/694709350 Seznam OSS a PO Ministerstva prumyslu a obchodu
1 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/cf79f7477c758122a8d99891e66a9800 Číselník typů místních příslušností k subjektům
2 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/02925784ee989ac89fbb61d2e3b94c8e Úkony
3 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/9c73b802263c5e0ccf5542f10fbc35bb Agendy
4 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/70602dcd9f72c78f53ab8b6da04eafc1 Přístupy k agendám CzechPOINT - 2014
5 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/527b4095146db54b65c9eca6b969b6ab Role
6 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/735d2f4f35c2493468ef682afd441418 Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů
7 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/663bce4f3fef2f95fed0328c0e335b0e Číselník typů rozhodnutí o schválení převodu působnosti
8 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/4f734ac2f7d6465da8f5dfb6130ef98b Přístupy k agendám CzechPOINT - 2015
9 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/281575084358cb8be628b7cc66020c2c Číselník typů subjektů
10 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/77acdd8bb9c7bad994c58a9e4764c5a2 Číselník typů rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy
11 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/466dbfa43437d4847ea45b0b082aa80b Číselník typů činností
12 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/420dc4fe7034cdb75bb0d1baf2c357d3 Číselník elektronických forem úkonů
13 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/d5909cf2cc13053a05dc08137db28c75 Soukromoprávní uživatelé údajů
14 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/bd12cdfd7230a1824f649496a098121c Veřejnoprávní smlouvy
15 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/9266d4c27be3dc225502bac02fcbfaaf Číselník právních forem
16 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/af2fe6b148e4e3ff510d9251c0d9f9f8 Číselník typů datových schránek
17 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/08d39930aed7e224a765653a722b8f2c Oprávnění k přístupu k údajům
18 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/34ea112cd1568cc56004d41328340529 Přístupy k agendám CzechPOINT - 2016
19 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/d31ca0af022cdc6584903f538c69b2d3 Subjekty a objekty údajů a jejich údaje
20 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/875d0c44cb22ddaec4b6f765ccda9b45 Přístupy k agendám CzechPOINT - 2008
21 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/779e4da41cf084f65a9e6d2bae30ccdd Přístupy k agendám CzechPOINT - 2012
22 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/22c43540665f6e47482aeed94786b9d9 Převod úkonů v rámci působnosti
23 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/2e746ada80da1117e210433ffbb693cb Přístupy k agendám CzechPOINT - 2011
24 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/a1a5950e533ca1a32e58ec2b62ecad04 Přístupy k agendám CzechPOINT - 2010
25 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/bf3f2ffedc35a59f96b67d15f2b51871 Přístupy k agendám CzechPOINT - 2013
26 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/44a9d6abacd4d0e83a0694e74d028f51 Orgány veřejné moci
27 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/709e407d030b4c855f39f670d1a936b9 Přístupy k agendám CzechPOINT - 2009
28 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/64f3831b09ab80f3cd731e2fe9ee7999 Převod činností v rámci působnosti
29 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/7ee91a644bf6da16a9f5c4f337163c0f Působnost v agendách
30 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/33f8a75fb7dcf5d2314ce667827d1350 Číselník států
31 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/ee32ef22cb845179b4522205462b45c0 Přístupy k agendám CzechPOINT - 2007
32 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/4cdc3767e173806c2a7bb345459731a5 Kategorie orgánů veřejné moci
33 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/670509643 Datové sady z Národního katalogu otevřených dat
34 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/670509648 Distribuce z Národního katalogu otevřených dat
35 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/670509543 Národní katalog otevřených dat
36 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/38534df5f78ce360ba0cf32665bb2729 Pomocné číselníky
37 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/d33a2364ad890933d4ab5b9d80af3896 Rozhodování o promíjení penále
38 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/56527a622256e9e32092c5050a4f307a Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení
39 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/69bc10a948b49ce404e405da3d33e78d Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení
40 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/332e86cf5d693f4e393e59d0cbd9b262 Počet námitek
41 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/6bb1ea113676f49fe03fab2e01e0b9f2 Počet správních exekucí
42 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/d034d7979e7e5f37c4b086449cb1a287 Doba řízení o námitkách
43 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/mpo/701097453 Počet podnikajících fyzických osob a živnostenských oprávnění dle věkové struktury\t\t\t\t\t
44 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/mpo/701843954 Roční přehled podnikatelů a živností
45 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/mpo/701841754 Počty podnikatelů dle občanství podnikajících v České republice\t\t\t\t\t
46 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/mpo/701841839 Počty živností dle oborů v jednotlivých krajích
47 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/mpo/701842328 Počty podnikatelů a živností dle krajů
48 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/mpo/701843094 Počty podnikajících fyzických osob a živnostenských oprávnění dle pohlaví
49 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CSShZbzpcn/695492977/e988df562404563df033051993a7dd66 Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání

Můžete si všimnout, že zatímco klíčová slova jsou v podobě řetězců, tak témata jsou entity s identifikačním IRI.

V NKOD jsou dle pravidel DCAT-AP uvažovány 2 sady témat. První sada témat je obecnou sadou témat, která používá Evropský datový portál pro hrubou klasifikaci datových sad na své hlavní stránce. Seznam těchto témat vrací následující dotaz.

In [7]:
témataEDP=endpoint.select("""PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT DISTINCT ?tema ?temaNazevCS ?temaNazevEN
WHERE {
 ?tema skos:inScheme <http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme> ;
  skos:prefLabel ?temaNazevCS, ?temaNazevEN .
 FILTER(LANG(?temaNazevCS)="cs")
 FILTER(LANG(?temaNazevEN)="en")
}""")
témataEDP
Out[7]:
tema temaNazevCS temaNazevEN
0 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI Zemědělství, rybolov, lesnictví a výživa Agriculture, fisheries, forestry and food
1 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON Hospodářství a finance Economy and finance
2 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC Vzdělávání, kultura a sport Education, culture and sport
3 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER Energie Energy
4 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI Životní prostředí Environment
5 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE Vláda a veřejný sektor Government and public sector
6 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL Zdraví Health
7 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/INTR Mezinárodní otázky International issues
8 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/JUST Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost Justice, legal system and public safety
9 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO Předběžné údaje Provisional data
10 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI Regiony a města Regions and cities
11 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI Populace a společnost Population and society
12 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH Věda a technika Science and technology
13 http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN Doprava Transport

Druhou sadou témat je slovník Eurovoc. Seznam témat ze slovníku Eurovoc, použitých pro datové sady v NKOD vrací tento dotaz:

In [8]:
témataEurovoc=endpoint.select("""PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

SELECT DISTINCT ?kodTematu ?tema ?temaNazevCS ?temaNazevEN
WHERE {
 ?tema skos:inScheme <http://eurovoc.europa.eu/100141> ;
  skos:prefLabel ?temaNazevCS, ?temaNazevEN ;
  skos:notation ?kodTematu .
 FILTER(LANG(?temaNazevCS)="cs")
 FILTER(LANG(?temaNazevEN)="en")
 
 ?dataset dcat:theme ?tema .
}
ORDER BY ?kodTematu""")
témataEurovoc
Out[8]:
kodTematu tema temaNazevCS temaNazevEN
0 1005 http://eurovoc.europa.eu/1005 financování EU EU financing
1 1017 http://eurovoc.europa.eu/1017 finance místních úřadů local authority finances
2 1018 http://eurovoc.europa.eu/1018 veřejné finance public finance
3 1063 http://eurovoc.europa.eu/1063 les forest
4 1231 http://eurovoc.europa.eu/1231 zdravotně postižený člověk disabled person
5 1317 http://eurovoc.europa.eu/1317 místní daň local tax
6 1334 http://eurovoc.europa.eu/1334 pracovní nezpůsobilost incapacity for work
7 1392 http://eurovoc.europa.eu/1392 knižní průmysl book trade
8 1422 http://eurovoc.europa.eu/1422 informace information
9 1448 http://eurovoc.europa.eu/1448 kontrolní úřad supervisory body
10 1549 http://eurovoc.europa.eu/1549 pokuta fine
11 1690 http://eurovoc.europa.eu/1690 bydlení housing
12 1697 http://eurovoc.europa.eu/1697 zákon legal rule
13 1700 http://eurovoc.europa.eu/1700 volný čas leisure
14 171 http://eurovoc.europa.eu/171 správní kontrola administrative control
15 173 http://eurovoc.europa.eu/173 kontrola rozpočtu budgetary control
16 1805 http://eurovoc.europa.eu/1805 trh s pozemky real estate market
17 1810 http://eurovoc.europa.eu/1810 smlouva na veřejnou zakázku public contract
18 1866 http://eurovoc.europa.eu/1866 měsíční mzda monthly pay
19 1892 http://eurovoc.europa.eu/1892 meteorologie meteorology
20 1962 http://eurovoc.europa.eu/1962 ročenka yearbook
21 2126 http://eurovoc.europa.eu/2126 nabídka zaměstnání job vacancy
22 2158 http://eurovoc.europa.eu/2158 vyhláška ordinance
23 2181 http://eurovoc.europa.eu/2181 organizace dopravy organisation of transport
24 2191 http://eurovoc.europa.eu/2191 nevládní organizace non-governmental organisation
25 2278 http://eurovoc.europa.eu/2278 kulturní dědictví cultural heritage
26 2337 http://eurovoc.europa.eu/2337 právnická osoba legal person
27 2342 http://eurovoc.europa.eu/2342 zaměstnanci staff
28 2385 http://eurovoc.europa.eu/2385 cyklistická stezka cycle track
29 2448 http://eurovoc.europa.eu/2448 rozpočtová politika budget policy
... ... ... ... ...
96 6034 http://eurovoc.europa.eu/6034 správní celek regional and local authorities
97 6110 http://eurovoc.europa.eu/6110 elektronické publikování electronic publishing
98 6121 http://eurovoc.europa.eu/6121 zoologická zahrada zoo
99 630 http://eurovoc.europa.eu/630 mateřská škola nursery school
100 668 http://eurovoc.europa.eu/668 vzdělávání education
101 6777 http://eurovoc.europa.eu/6777 video monitoring video surveillance
102 6849 http://eurovoc.europa.eu/6849 městská hromadná doprava town traffic
103 6894 http://eurovoc.europa.eu/6894 elektronická správa electronic government
104 6899 http://eurovoc.europa.eu/6899 penále periodic penalty payment
105 6904 http://eurovoc.europa.eu/6904 lékařský posudek medical report
106 7215 http://eurovoc.europa.eu/7215 výsledek hlasování result of the vote
107 730 http://eurovoc.europa.eu/730 dopravní nehoda transport accident
108 7341 http://eurovoc.europa.eu/7341 školní jídelna school canteen
109 735 http://eurovoc.europa.eu/735 zaměstnavatel employer
110 7358 http://eurovoc.europa.eu/7358 vlakové nádraží railway station
111 7384 http://eurovoc.europa.eu/7384 rozpočet kraje regional budget
112 739 http://eurovoc.europa.eu/739 mezinárodní půjčka international loan
113 77 http://eurovoc.europa.eu/77 veřejná správa public administration
114 7845 http://eurovoc.europa.eu/7845 Moravskoslezský Moravia-Silesia
115 794 http://eurovoc.europa.eu/794 soukromé školství private education
116 796 http://eurovoc.europa.eu/796 veřejné školství public education
117 8451 http://eurovoc.europa.eu/8451 přírodní rezervace ve městě national city park
118 853 http://eurovoc.europa.eu/853 sportovní vybavení sports facilities
119 861 http://eurovoc.europa.eu/861 zelená plocha green area
120 873 http://eurovoc.europa.eu/873 výchovně vzdělávací zařízení educational institution
121 922 http://eurovoc.europa.eu/922 finanční pomoc financial aid
122 929 http://eurovoc.europa.eu/929 plnění rozpočtu implementation of the budget
123 930 http://eurovoc.europa.eu/930 výkon rozhodnutí enforcement of ruling
124 c_40f54e0c http://eurovoc.europa.eu/c_40f54e0c metadata metadata
125 c_5ea6e5c4 http://eurovoc.europa.eu/c_5ea6e5c4 otevřená data open data

126 rows × 4 columns

Předchozí dotazy vracely seznam datových sad. Každá datová sada má 1 nebo více distribucí, kdy každá distribuce je materializací datové sady ve strojově čitelné podobě, ke které je možno přístoupit, např. ji stáhnout v podobě datového souboru.

Následující dotaz je rozšířením výše uvedeného dotazu na datové sady daného poskytovatele (Ministerstvo vnitra) o dotaz na distribuce těchto datových sad.

In [9]:
distribucePoskytovatel=endpoint.select("""PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>

SELECT ?dataset ?datasetNazev ?distribuce ?urlKeStazeni ?urlProPristup ?mediaType ?format
WHERE {
 ?dataset a dcat:Dataset ;
  dct:title ?datasetNazev ;
  dct:publisher ?poskytovatel ;
  dcat:distribution ?distribuce .
  
 OPTIONAL {
  ?distribuce dcat:downloadURL ?urlKeStazeni .
 }
 
 OPTIONAL {
  ?distribuce dcat:accessURL ?urlProPristup .
 }
 
 OPTIONAL {
  ?distribuce dcat:mediaType ?mediaType .
 }
 
 OPTIONAL {
  ?distribuce dct:format ?format .
 }

 VALUES ?poskytovatel {<https://data.gov.cz/zdroj/ovm/00007064>}
}
ORDER BY ?dataset""")
distribucePoskytovatel
Out[9]:
dataset datasetNazev distribuce urlKeStazeni urlProPristup mediaType format
0 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188351 Nepotřebné nemovité věci https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188351/distribuce/1878df68ace3c30dcc67cd95e6318f81 None https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/115217898/index.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
1 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188372 Smlouvy v Registru smluv https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188372/distribuce/3f69e540073da6a899e924f7c9bf9483 None https://data.smlouvy.gov.cz/ http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
2 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154 Seznam datových schránek https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154/distribuce/e83fd2bc728a95af96c3bb121289ed78 None https://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_ovm http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
3 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154 Seznam datových schránek https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154/distribuce/82cf17be58526bd8d27dca87f833981d None https://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_fo http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
4 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154 Seznam datových schránek https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154/distribuce/57c914e16ef79f0bcbab13e9a85c8ac3 None https://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_po http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
5 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154 Seznam datových schránek https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154/distribuce/e1d6cf0246ce97081903cfc65c826b0f None https://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xml&service=seznam_ds_pfo http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
6 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/240415378 Nestátní neziskové organizace ČR - archiv ze dne 10.04.2015 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/240415378/distribuce/cb6d55e486b76ba32ce821e1015def68 http://www.isnno.cz/opendata/enno_201504.zip http://www.isnno.cz/opendata/enno_201504.zip http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
7 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/246534435 Nestátní neziskové organizace ČR - archiv ze dne 01.06.2017 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/246534435/distribuce/d91c4aac4ab210f1df7021ecc0fec58b http://www.isnno.cz/opendata/enno_201705.zip http://www.isnno.cz/opendata/enno_201705.zip http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
8 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/254676116 Nestátní neziskové organizace ČR - archiv ze dne 01.09.2017 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/254676116/distribuce/1b39f1187879178e04c1b4375c7ef6c8 http://www.isnno.cz/opendata/enno_201708.zip http://www.isnno.cz/opendata/enno_201708.zip http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
9 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131823 Obsazovaná služební místa https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131823/distribuce/c0bc409c6a9e3818feceff3890eb7d61 https://portal.isoss.cz/opendata/ISoSS_Opendata_EOSM.xml https://portal.isoss.cz/opendata/ISoSS_Opendata_EOSM.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131831 ISoSS číselník - Úroveň znalosti cizího jazyka https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131831/distribuce/49214f87bd958156c9bc7ef6c747c35a https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJUR.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJUR.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
11 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131831 ISoSS číselník - Úroveň znalosti cizího jazyka https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131831/distribuce/9c101de8c9a3ee3b32af31442cc4e5f4 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJUR.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJUR.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
12 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131839 ISoSS číselník - Cizí jazyk https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131839/distribuce/cbece4dda8c2df4640c89dd502711c08 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJZK.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJZK.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
13 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131839 ISoSS číselník - Cizí jazyk https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131839/distribuce/df61cbb48c20a22a6425213ff520f175 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJZK.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_CIJZK.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
14 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131847 ISoSS číselník - Obor služby https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131847/distribuce/124cf0ff1a4a420d43f06b3609b27264 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_OBSLU.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_OBSLU.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
15 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131847 ISoSS číselník - Obor služby https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131847/distribuce/a3fc6b70737657346948dd9841c89e4b https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_OBSLU.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_OBSLU.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
16 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131855 ISoSS číselník - Úroveň státní jazykové zkoušky https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131855/distribuce/65176e2cf889c1521141c55c9455b05d https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SJZUR.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SJZUR.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
17 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131855 ISoSS číselník - Úroveň státní jazykové zkoušky https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131855/distribuce/d026423218993b29edb46e8db1f010a0 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SJZUR.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SJZUR.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
18 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131863 ISoSS číselník - Služební označení služebního místa představeného https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131863/distribuce/5546d04c35441e9ecf400ee77ad3f05c https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOPR.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOPR.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
19 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131863 ISoSS číselník - Služební označení služebního místa představeného https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131863/distribuce/e0e368ba3e5f929d938f8f68ec3f32d5 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOPR.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOPR.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
20 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131949 ISoSS číselník - Služební označení služebního místa https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131949/distribuce/0b8957a10ba5022da7f9662d0fd2da78 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
21 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131949 ISoSS číselník - Služební označení služebního místa https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131949/distribuce/67ce732dd22abcf3ab7f68cf74aff0ce https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
22 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131957 ISoSS číselník - Služební úřady https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131957/distribuce/4ee68fbb36fb18ec7d978e8b4b44b9dd https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLURA.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLURA.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
23 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131957 ISoSS číselník - Služební úřady https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131957/distribuce/f8bccc535faa7b24eb5bd09c6d6aa0f0 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLURA.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLURA.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
24 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131965 ISoSS číselník - Speciální předpoklad na služební místo představeného https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131965/distribuce/44880c75387c48373d7568886d02d258 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
25 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131965 ISoSS číselník - Speciální předpoklad na služební místo představeného https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131965/distribuce/c9a36ea90e1eccccc145944cafcacbfc https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_SLOZN.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
26 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131973 ISoSS číselník - Standardizovaná jazyková zkouška https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131973/distribuce/8706405f92a0fc3b59a94c060dd776f5 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STJZK.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STJZK.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
27 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131973 ISoSS číselník - Standardizovaná jazyková zkouška https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131973/distribuce/dc08bb61585504617718a7a0591472cc https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STJZK.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STJZK.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
28 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131981 ISoSS číselník - Stupeň utajení https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131981/distribuce/098008676e3351ec6b475e707e6f7238 https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STUTA.csv https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STUTA.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
29 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131981 ISoSS číselník - Stupeň utajení https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/255131981/distribuce/97dc772ea125175e7ac22ae7a94977ee https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STUTA.xml https://portal.isoss.cz/ciselniky/ISoSS_TOC_STUTA.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
... ... ... ... ... ... ... ...
10168 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2016) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2016.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2016.csv.gz None None
10169 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2016) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2016.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2016.xml.gz None None
10170 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.xml http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10171 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.csv http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
10172 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.xml.gz None None
10173 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2017.csv.gz None None
10174 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.csv http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
10175 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.xml http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10176 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.csv.gz None None
10177 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Praha - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-praha-2019.xml.gz None None
10178 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2014) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.xml http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10179 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2014) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.csv http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
10180 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2014) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.csv.gz None None
10181 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2014) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2014.xml.gz None None
10182 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2015) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.xml http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10183 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2015) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.csv http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
10184 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2015) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.csv.gz None None
10185 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2015) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2015.xml.gz None None
10186 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2016) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.csv http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
10187 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2016) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.xml http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10188 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2016) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.xml.gz None None
10189 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2016) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2016.csv.gz None None
10190 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.xml http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10191 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.csv http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
10192 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.csv.gz None None
10193 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2017) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2017.xml.gz None None
10194 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.csv http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
10195 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.xml http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.xml http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XML
10196 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.xml.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.xml.gz None None
10197 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... Zájmové sdružení právnických osob - Úplný (Ústí nad Labem - 2019) https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---dataor.justice.cz-api-3-action-package_show-id-zaj... http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.csv.gz http://dataor.justice.cz/api/file/zajzdrpo-full-usti_nad_labem-2019.csv.gz None None

10198 rows × 7 columns

Filtry lze různě kombinovat. Následující dotaz vrací JSON distribuce datových sad z Registru práv a povinností.

In [10]:
distribuceRPPJSON=endpoint.select("""PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>

SELECT ?dataset ?datasetNazev ?urlKeStazeni ?urlProPristup ?format 
WHERE {
 ?dataset a dcat:Dataset ;
  dct:title ?datasetNazev ;
  dcat:keyword ?slovo ;
  dcat:distribution ?distribuce .
  
 OPTIONAL {
  ?distribuce dcat:downloadURL ?urlKeStazeni .
 }
 
 OPTIONAL {
  ?distribuce dcat:accessURL ?urlProPristup .
 }
 
 OPTIONAL {
  ?distribuce dct:format ?format .
 }
 
 ?distribuce dcat:mediaType <http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json> .
 
 FILTER (STR(?slovo)="registr práv a povinností")
}""")
distribuceRPPJSON
Out[10]:
dataset datasetNazev urlKeStazeni urlProPristup format
0 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/cf79f7477c758122a8d99891e66a9800 Číselník typů místních příslušností k subjektům https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_prislusnost_subjektu.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_prislusnost_subjektu.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
1 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/02925784ee989ac89fbb61d2e3b94c8e Úkony https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/ukony.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/ukony.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
2 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/9c73b802263c5e0ccf5542f10fbc35bb Agendy https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/agendy.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/agendy.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
3 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/527b4095146db54b65c9eca6b969b6ab Role https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/role.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/role.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
4 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/735d2f4f35c2493468ef682afd441418 Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/kategorie_spuu.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/kategorie_spuu.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
5 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/663bce4f3fef2f95fed0328c0e335b0e Číselník typů rozhodnutí o schválení převodu působnosti https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_rozhodnuti_schvaleni.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_rozhodnuti_schvaleni.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
6 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/281575084358cb8be628b7cc66020c2c Číselník typů subjektů https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_typ_subjektu.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_typ_subjektu.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
7 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/77acdd8bb9c7bad994c58a9e4764c5a2 Číselník typů rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_rozhodnuti_zaklad.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_rozhodnuti_zaklad.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
8 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/466dbfa43437d4847ea45b0b082aa80b Číselník typů činností https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_typ_cinnosti.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_typ_cinnosti.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
9 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/420dc4fe7034cdb75bb0d1baf2c357d3 Číselník elektronických forem úkonů https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_el_forem_ukonu.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_el_forem_ukonu.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
10 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/d5909cf2cc13053a05dc08137db28c75 Soukromoprávní uživatelé údajů https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/spuu.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/spuu.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
11 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/bd12cdfd7230a1824f649496a098121c Veřejnoprávní smlouvy https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/verejnopravni_smlouvy.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/verejnopravni_smlouvy.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
12 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/9266d4c27be3dc225502bac02fcbfaaf Číselník právních forem https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_pravnich_forem.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_pravnich_forem.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
13 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/af2fe6b148e4e3ff510d9251c0d9f9f8 Číselník typů datových schránek https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_typ_dat_schranek.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_typ_dat_schranek.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
14 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/08d39930aed7e224a765653a722b8f2c Oprávnění k přístupu k údajům https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/opravneni_k_udajum.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/opravneni_k_udajum.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
15 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/d31ca0af022cdc6584903f538c69b2d3 Subjekty a objekty údajů a jejich údaje https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/udaje.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/udaje.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
16 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/22c43540665f6e47482aeed94786b9d9 Převod úkonů v rámci působnosti https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/prevod_ukonu.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/prevod_ukonu.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
17 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/44a9d6abacd4d0e83a0694e74d028f51 Orgány veřejné moci https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/ovm.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/ovm.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
18 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/64f3831b09ab80f3cd731e2fe9ee7999 Převod činností v rámci působnosti https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/prevod_cinnosti.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/prevod_cinnosti.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
19 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/7ee91a644bf6da16a9f5c4f337163c0f Působnost v agendách https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/pusobnost_v_agendach.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/pusobnost_v_agendach.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
20 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/33f8a75fb7dcf5d2314ce667827d1350 Číselník států https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_statu.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/cis_statu.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
21 https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/706529437/4cdc3767e173806c2a7bb345459731a5 Kategorie orgánů veřejné moci https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/kategorie_ovm.json https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/datovasada/kategorie_ovm.json http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
In [ ]: